படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

திருவள்ளுவருக்கு பிரமாண்டமான விழா எடுத்து, வள்ளுவர் சிலையை ஆளுநர் மாளிகையில் நிறுவுவேன் – மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் உலகத் தமிழர் பேரவையிடம் வாக்குறுதி!

தொடர்புடைய செய்திகள்:

ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலையை வைக்க, புதுச்சேரி ஆளுநரிடம் நேரில் வலியுறுத்தல்!... படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்… ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலையை புதுச்சேரி மாநில ஆளுநர் மாளிகையில் வைக்க, புதுச்சேரி ஆளுநரிடம் நேரில் உலகத் தமிழர்...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *