படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

பெங்களூரில் தமிழ் ஆர்வலர்களுடன் உலகத் தமிழர் பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.அக்னி சந்திப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்:

பெங்களூரில் பொது வேலை நிறுத்தம் வெற்றி பெறாது!!!... படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *