படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

அதிமுக ஆட்சியை ஆட்டம் காண வைத்த மூன் டி.வி தலைவரை நமது உலகத் தமிழர் பேரவை சந்திப்பு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *