படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

தமிழ்நாடு ஊடகவியலாளர் சங்கம் எனப்பட்ட தமிழ்நாடு ஜர்னலிஸ்ட்ஸ் யூனியன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் உலகத் தமிழர் பேரவை கலந்து கொண்டது!

தொடர்புடைய செய்திகள்:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *