[படத்தை பெரிதாக்க படத்தை சொடுக்குக……]

விரிவான செய்தி ::

கீழடி என்பது ‘தமிழர் நாகரிகம்’ மட்டுமே என்று உலகுக்கு பறைசாற்றிய வழக்கறிஞர் கனிமொழி மதி அவர்களை உலகத் தமிழர் பேரவை நேரில் பாராட்டியது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *