படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

ரஷ்ய நாட்டிலிருந்து மூத்த தமிழறிஞர் பேராசிரியர் அலெக்சாண்டர் துபியான்சுகி தலைமையில் ஆறு பேர் சென்னையில் கலந்துரையாடல்!!!

One thought on “ரஷ்ய நாட்டிலிருந்து மூத்த தமிழறிஞர் தலைமையில் ஆறு பேர் சென்னையில் கலந்துரையாடல்!!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *