படத்தை பெரிதாக்க படத்தை சொடுக்குக……

விரிவான செய்தி ::

தமிழனுக்கு சொந்தமான காவிரியை மீட்க உயிரை கொடுக்க தயாராக இருப்போம்! – உலகத் தமிழர் பேரவையின் அக்னி தமிழ்நாடு ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தில் பேச்சு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *