மக்கள் மேடை பேச்சாளர் திருமதி. ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் வீட்டில் தேனீர் விருந்து நிகழ்வு.

படத்தில் (வ-) உலகத் தமிழர் பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.அக்னி, ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணனின் கணவர் திரு. பாலகிருஷ்ணன், திருமதி. ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன், லண்டன் சிவா பிள்ளை தம்பதியினர்.

[படத்தை பெரிதாக்க படத்தை சொடுக்குக……]

விரிவான செய்தி ::

இலண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை நிறுவுவதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ள திரு. சிவா பிள்ளை அவர்களை உலகத் தமிழர் பேரவை வரவேற்றது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *